funny opening lines for a wedding speech video presentation sound effects literature review on maternal mortality in nigeria best curriculum vitae ghostwriting website for mba

Bàn tính học đếm

Lượt xem: 167

KT: 356 x 80 x 98 mm
Bằng gỗ. Gồm một khay gỗ có chín cọc cao, tương ứng với số vòng gỗ xếp chồng từ 1-10. Kèm theo đó là thẻ vuông in số, chấm tròn, và ký hiệu toán để học đếm. Sản phẩm giúp bé làm quen với số, học đếm ngay từ nhỏ, sẽ giúp bé thông minh, phát triển toàn diện hơn